Wat zijn jou waarden? En waarom zijn deze belangrijk?

Ik wil helen, minder lijden vanuit pijn, meer liefde ervaren. Mijn pijnlichaam verkleinen, gelukkig zijn en geluk delen. Patronen doorbreken, bewust-zijnsontwikkeling , liefde én verbinding met mijzelf en mijn omgeving ervaren. Op tijd ontspannen, groeien, genieten en plezier maken. Emoties laten zijn, energiewerk doen en dus blijven helen. Mijn licht laten schijnen en anderen inspireren hetzelfde te doen. Dit waren mijn intenties en doelen een tijd terug. Dicht bij mezelf blijven, dat wat voor mij belangrijk is, daar wil ik JA tegen zeggen.

Oké. Wat betekend dat dan?

Daarom leek het me een fantastisch idee om mijn waarden en normen weer eens onder de loep te nemen. Maar ook om mijn huidige situatie en mijn gewenste situatie uit te werken. Wat zijn mijn waarden? Is het belangrijk om ook mijn normen uit te werken? Waar sta ik nu? Waar wil ik naar toe? Waar ga ik mee stoppen, starten en door? En waarom zou ik hier bewuster van worden?

Als je gemotiveerd bent in het leven, of het nu privé of voor je werk is én gebruik maakt van je talenten. Dan ben je energieker en gelukkiger.

In een eerdere postcast waar – Dhr. Heijen verteld over marketing; beïnvloeding psychologie ook wel neuromarketing merk ik mijn diepe interesse voor het brein, de emoties en het menselijk gedrag weer op. Of te wel de ander beter begrijpen wanneer deze een keuze maakt. Maar ook bij jezelf na gaan waarom je steeds kiest voor bepaalde situaties of gedragingen.

Hoe we keuzes maken

Laat ik eerst mezelf weer begrijpen waarom maak ik bepaalde keuzes? En wanneer ik zelf weer in mijn kracht sta. Wil ik anderen hier ook weer naar toe begeleiden. Leef ik mijn bedoeling en hoe blijf ik dit doen? Waarom koos ik voor mijn baan bij randstad? Hoe kan ik mijn rol als professional beter begrijpen, hoe kan ik mijn kwaliteiten en ervaring het beste inzetten? Wat wil ik uitbesteden? Hoe zorg ik dat ik weer in balans kom?

Goed, als je waarden invloed hebben op je keuzes. Hoeveel keuzes maak je dan per dag? We maken tussen de 800 en 1000 keuzes per dag. Nou, dat zijn er nog al wat.

Wat is het dan om een keuze te maken? Waarom doen we dat? Wat motiveert?

We maken keuzes op basis van onbewuste drijfveren

1. Onbewust; wanneer we zo efficiënt mogelijk keuzes maken dan voelen we ons goed. Dopamine Komt vrij in het brein.

2. Waardering; We willen gewaardeerd worden. Zeker door diegene waar we ons mee identificeren. Oxytocine komt vrij in het brein.

3. Goed zelfbeeld; als we ons goed voelen bij het maken van keuzes. Endorfines komen vrij.

Wat zijn de bouwstenen van het fysieke lichaam?

De bouwstenen van het fysieke lichaam zijn voor de meeste mensen bekend. Bouwstenen lichaam bestaan globaal uit; Skelet, cellen, organen, orgaanstelsel, bloedvaten, zenuwstelsel.

Wat zijn de bouwstenen van de psyche? 

Deze zijn minder bekend. Deze worden beïnvloed door Context 

1.Visies 

2.Fysiek

3.Sociaal 

4.Cultuur

Bij het Het Gedrags model van Heije, verteld hij het volgende; Elke situatie is een gebeurtenis. Maar wij hangen er zelf waarden aan. De situatie zelf op zich  zegt niets. De waarden die wij er aan hangen maken het Waardevol  of waardeloos.

Elke waarde heeft een tegenhanger. 

Bijvoorbeeld: Avontuur – saai. Wanneer is iets waardevol? Het geeft een vol gevoel. Wanneer is iets dan waardeloos? Als het je een leeg gevoel geeft.

Hoe kan ik mijn waarden bepalen?

De smaragd verliest zijn waarde niet bij gebrek aan lof!

Je kunt ze grofweg verdelen in 3 delen categorieën. Je universele basis waarden, situationele waarden en persoonlijke waarden.

1.Universeel waarden

Basis, deze waarden zijn universeel en deel je met ieder mens op aarde

1.Veiligheid

2.Vrijheid

3.Gezondheid

4.Samenhorigheid

5.Humor 

Deze waarden motiveren ons. Motiveren (dat wat je doet bewegen * Grieks motivos) Voelen we ons niet gezien en/of niet gehoord? Zoeken we naar een andere plek.

Opdr. : Hoe ervaar ik deze waarden?

Per punt kun je voor jezelf bedenken en/of opschrijven wat dit voor jou betekent. Ieder heeft een andere  interpretatie van een woord. Het is interessant om te kijken wat b.v. vrijheid voor jou betekent. Voor de een is dat reizen, voor de ander zelf kiezen wat hij of zij wil doen binnen een relatie.

2. Situationelen waarden.

Wat zijn je waarden? Een aantal waarden zijn dus vanzelfsprekend , zoals veiligheid. Echter verschillen sommige waarden per situatie. Bijvoorbeeld, op het werk is voor mij professionaliteit & duidelijkheid belangrijk. Thuis ontspanning & liefde.

Situationele waarden van Jaleesia

Privé 

 1. Verbinding
 2. Liefde
 3. Openheid
 4. Humor!
 5. (Geweldloze) Communicatie
 6. Gelijkwaardigheid
 7. Gezondheid
 8. Ontspanning

Werk

 1. Vrijheid
 2. Zelfstandigheid
 3. Gelijkwaardigheid
 4. creativiteit 
 5. Persoonlijk leiderschap
 6. Duidelijkheid
 7. Professionaliteit
 8. Kwaliteit

Relaties

 1. Gelijkwaardigheid
 2. Veiligheid 
 3. Intimiteit
 4. Openheid
 5. Respect

Opdr: Wat zijn jou situationele waarden? Schrijf zelf eens op voor situaties naar keuze, je werk, je relatie of wat nu voor jou belangrijk is, welke waarde voor jou het meest belangrijk zijn.

3.Persoonlijke waarden

Deze worden gevormd in onze jeugd tot onze 12e jaar. Wat is daar gebeurd? Per levensfase zijn er weer andere waarden belangrijk. Welke geschikte vragen kun je stellen? Om die waarden te ontdekken? Waarden worden ook wel drijfveren genoemd. Het heeft te maken met waar je voor staat en waar je voor gaat. Zo zijn er mensen die veel waarde hechten aan openheid, terwijl een ander meer waarde hecht aan loyaliteit.

Dit is intressant om voor jezelf uit te werken. Zelf had ik veel weg gestopt uit mijn kindertijd. Vaak is er een verband tussen je behoefte, persoonlijke eigenschappen en je persoonlijke waarden.

Opdr: Schrijf voor jezelf je persoonlijke waarden op. Google anders even een lijst met waarden als je meer inspiratie kunt gebruiken. Je kunt ook (gratis) online testen dien die daar bij helpen.

Wat zet ons in beweging?

Als onze waarden bevredigt worden in de situatie waar je in zit. Dan blijf je daar in. Er volgen emoties afhankelijk of het bevredigt wordt of niet. Als je deze bevrediging niet vindt, zul je op zoek gaan naar een nieuwe situatie. Die emoties zetten je aan tot beweging.

Welke basis emoties kennen we?

Universeel gezien zijn er 8 basisemoties. Deze emoties komen in elke cultuur voor en zijn meestal op dezelfde manier waarneembaar. Alle nuances die wij emoties noemen zou je voor het gemak terug te herleiden tot deze 8 basisemoties.

1. Liefde

2. Angst

3. Vreugde

4. Woede

5. Verdriet

6. Verrassing/Verbazing

7. Schaamte

8. Walging

Emoties zijn af te lezen aan; Mond neus wenkbrauw. Geluk ervaar je wanneer je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft en dus naar je waarden en normen leeft. Angst, agressie en/of verdriet speelt op wanneer je waarden niet bevredigd worden. 

Goed, genoeg theorie vooraf om de juiste vragen aan jezelf te stellen.  En te kijken naar je huidige en gewenste situatie.

Wie ben ik?

Deze vraag stel ik mezelf al een tijdje, net als de meeste mensen op aarde. Mijn conclusie voor nu is misschien ook wel dat deze niet direct of met een paar woorden te omschrijven is. We willen allemaal begrijpen en begrepen worden. In de essentie zijn we allemaal liefde geloof ik. Maar ik ben liefde klinkt zo vaag. En is dat alles omvattend? Daarom begin ik mijn rollen in het leven. Ben ik mijn rol? Nee dat ben ik niet, dat doe ik of ervaar ik.

Ik weet dat ik mens ben, vrouw, dochter, zus, tante, vriendin, natuurliefhebber, danser, vechter, muziekliefhebber, gepassioneerd, lezer, schrijver, schilder, coach, trainer en zo veel meer. Wat betekenen die rollen? Interessant.

Dan hebben we ook nog onze gedachten. Eckart Tolle leerde mij in zijn boek, de kracht van het hier en nu. “Je bent niet je denken”. Oké. Wat ben ik dan wel?

Volgends Eckart “hebben de meeste mensen zichzelf zó volledig geïdentificeerd met die stem in hun hoofd – die onophoudelijke stroom onvrijwillige en dwangmatig gedachten plus de emoties die daarmee gepaard gaan – dat je zou kunnen spreken van ‘bezeten door hun geest.”

Zolang je je daar niet helemaal bewust van bent,” vervolgt hij, “gebruik je die denker om te zijn wie je denkt te zijn. Dit is de egoïstische geest. We noemen het egoïstisch vanwege het gevoel van Zelf, van Ik (Ego), in elke gedachte, elke herinnering, elke interpretatie, mening, visie, reactie, emotie. Onbewust, spiritueel gesproken.”

*Alle gele dik gedrukte uitspraken komen uit het boek Een nieuwe Aarde.

Dan legt hij uit;

“De kern van al je geest activiteit bestaat uit bepaalde zich herhalende en aanhoudende gedachten, emoties en reactieve patronen waarmee je jezelf het sterkste identificeert. Deze entiteit is het Ego zelf.”

Dat ego zit vol met; Mijn gedachten bepalen mijn gevoel. Mijn gevoel bepaald mijn gedrag. Maar ik ben niet mijn gedachten, mijn gevoel of mijn gedrag.

“Je eigen onbewaakte gedachten kunnen je meer schade berokkenen dan je ergste vijand” 

Eckart Tolle

Let de komende week eens extra op onderstaande punten. Als je deze opdracht al eens gedaan hebt, is het intressant om dit nogmaals te doen. Wat valt je op?

Gedachten

Wat denk ik?

Gevoel 

Wat voel ik?

Gedrag

Welk gedrag laat ik zien?

Welke overtuigingen heb ik? 

Welke gedachtenstroom komt vaak terug?

Waar sta ik nu? Wat is mijn huidige situatie?

Bedenk per punt waar je staat en geef een cijfer van 1 tot 10 hoe tevreden je bent over dat thema.

□Fysiek

□Relaties

□Persoonlijk

□Gezondheid

□ Zakelijk

□ Financieel

□ Spiritueel

Opdr: schrijf bij bovenstaande punten je huidige situatie en hoe je wilt dat deze situatie is, alles is mogelijk denk groot! Hoe voel jij je als je alles bereikt hebt? Schrijf het cijfer dat je jezelf gaf op. Doe deze opdracht over een half jaar nog een keer en kijk waar je gegroeid bent.

Wat is mijn toegevoegde waarden?

We doorlopen inprinciepe 9 levensfase gedurende ons leven. Globaal zijn er 3 dingen die we ons af vragen aan het einde van ons leven.

 1. Heb ik voldoende lief gehad en voldoende liefde gegeven?
 2. Wat heb ik toegevoegd? Wat was mijn toegevoegde waarde?
 3. Wie ben ik? Volgends Carl Jung kunnen we die vraag wellicht pas aan het eind van het leven volledig beantwoorden.

21% van de Nederlandse bevolking weet wat hun toegevoegde is. Net als de talenten ontwikkelen , bezieling, strategie en koers bepalen. Ben jij zelf de regisseur van jouw “film”.

De dynamiek van toegevoegde waarden ontstaat door mensen om je heen. Dit is dus te ontdekken door te vragen aan de mensen om je heen.

Opdr: Vraag tot slot aan minimaal 5 mensen om je heen wat ze aan je waarderen. Wat is jou bedoeling in het leven? Wat zijn je talenten? Nu je bewuster bent van je waarden. Vaar je nog de juiste koers?

Je zult zien dat bepaalde waarden vaker terug komen, maar je kunt ook verrast worden door wat de ander in je ziet en aan je waardeert. Een leuke maar soms ook confronterende oefening. Neem je tijd om je waarden uit te werken, dit kan digitaal of op een blad met kleurrijke stiften. Het helder hebben van je eigen waarden vergroot je zelfvertrouwen, eigenwaarden en zelfbeeld. Ook laat je je minder snel leiden door wat anderen belangrijk vinden. Als je hulp nodig hebt kunnen we dit ook tijdens een sessie samen uitwerken.

Als je iets wilt delen over dit artikel dan hoor ik dat ook graag van je!

Liefs,

Jaleesia

2 reacties op “Wat zijn jou waarden? En waarom zijn deze belangrijk?”

 1. Als ik dit zo lees dan krijg ik echt verheldering in de verwarring die soms in mijn hoofd leeft. Voor mij is dit echt een stuk theorie en zijn het echt interessante opdrachten om meer bezig te gaan met mijn eigen identiteit; wat dat betekent en hoe ik dat kan accepteren en waarborgen. Heel fijn geschreven, dankje voor het delen.

  1. Hi,

   Wat fijn om te lezen!
   Succes met de opdrachten, zelf blijf ik dit dus ook ieder jaar herzien. Dit helpt me om dicht bij mezelf te kunnen blijven.

   Past dit wat ik doe bij mijn waarden?
   Ja, dan verwelkom ik het.
   Nee, dan laat ik het los.

   Je me te vinden als je ik je kan helpen.

   Vrolijke groet,

   Jaleesia

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.